martes, 6 de marzo de 2012

PARTICIPACIÓ A L´AULA CLASSE LES ESTRELLES

Mare Eider, Araceli. 25 Maig
Mare Aitor, Míriam, 23 maig


Àvia Noah, Isabel. 24 Maig

Mare Quim.Mónica 29 Febre

Mare Maiol.Mónica 27 Febrer
Mare Izan, Anabel 30 gener