martes, 11 de febrero de 2014

PLA DE TREBALL DE LES COMISSIONS

Comissió edifici i serveis i comissió de voluntariat.

S’ha iniciat el pla de treball de les diferents comissions. En aquest apartat s’ha tirat endavant el Racó de la biblioteca, situat a l’entrada de l’escola. Les  comissions han cregut convenient que sigui un servei d’autoprèstec, al qual les famílies que estiguin interessades podran accedir lliurement.
 De la mateixa manera s’ha engegat el Racó de l’Intercanvi, a on es podran oferir i demanar estris, roba, materials diversos , etc…Amb aquest racó les comissions volen incentivar el valor de la solidaritat entre tots els que formem la comunitat d’aprenentatge.  I continuem treballant…