lunes, 2 de marzo de 2015

BIBLIOTECA

En aquest apartat s’ha tirat endavant el Racó de la biblioteca, situat a l’entrada de l’escola. Les  comissions han cregut convenient que sigui un servei d’autoprèstec, al qual les famílies que estiguin interessades podran accedir lliurement. Aquest curs comptem amb la col.laboració de la Paola, que dinamitza i explica a les famílies l'ús d'aquest espai.